Beeldende Therapie Wanneer Bij wie
Waar Behandeling Tarieven
Contact
 
 
Wat is beeldende therapie?
Beeldende Therapie is een therapievorm, waar het niet gaat om praten. Voor de meeste kinderen is het moeilijk om onder woorden te brengen wat hen in de weg zit. Zij uiten zich eerder door het hebben van lichamelijke of psychische klachten, die kunnen leiden tot moeilijk gedrag.

In tekenen, schilderen en boetseren kunnen ze wel ‘praten’. Dit sluit aan bij de fantasie en de ervaringsgerichte leerwijzen van kinderen. Voor kinderen is deze vorm van therapie vaak een uitkomst! Door de beeldende therapie voelt en ziet het kind, wat het wel kan. Het kind hoeft niet te presteren, het doet een uur lang wat het leuk vindt en wat het kan.
Wat is het werkzame en bijzondere van de beeldende therapie?
De taak van de therapeut is, deze beelden te ‘lezen’ en hier gericht, beschermend en opbouwend mee verder te werken om samen met het kind tot een herstellend proces te komen.

Juist kinderen die onzeker, angstig, boos of ongeremd zijn, kennen hun eigen grenzen niet en hebben hier veel last van. De therapeut moet deze grenzen herkennen, erkennen en het proces binnen de persoonlijke grenzen van het kind leiden. Zij zal in het creatieve werk van het kind steeds weer herkennen, hoe zij door simpele, gerichte oefeningen en verhalen samenwerkt met het kind aan herstel. De therapeut neemt het kind als het ware mee, waardoor het zelf tot nieuwe inzichten kan komen en initiatief gaat nemen. Hij of zij leert zijn onmacht en tekorten kennen, maar vooral ook zijn of haar kwaliteiten, waardoor weerstanden overwonnen kunnen worden.

Er komen veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen op gang. Het kind zal op deze manier vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving krijgen en tegelijk zijn eigen mogelijheden ontdekken. Het creatief werken ontspant en bevrijdt, waardoor verwerking op gang komt.

Ieder mens is uniek, ieder therapie-proces wordt dus ook helemaal afgestemd op dit unieke kind. Bij een beeldende therapie staat niet het gebrek of het tekort voorop, maar wat het kind wèl kan en zijn mogelijkheden.