Beeldende Therapie Wanneer Bij wie
Waar Behandeling Tarieven
Contact
 
Wie besluit tot deze therapie?
De ouders kiezen voor deze vorm van behandeling. Dit kan in overleg gaan met de huisarts of/en de school van het kind.

Voordat met de therapie wordt begonnen, vindt er een gesprek plaats tussen de ouders en mij. Op deze manier kunnen wij kennismaken, u kunt zien en ervaren op welke plek uw kind gaat ‘werken’. Dan kan er gepraat worden over de problemen, het gewenste doel en de verwachtingen van deze behandeling. Na dit gesprek kunnen de ouders kiezen voor deze therapie voor hun kind en kunnen afspraken worden gemaakt over dag en tijd van de therapie.

Hoe verloopt de behandeling?
De therapie wordt individueel gegeven. Meestal één uur in de week, op een vast afgesproken dag en tijd. Zo wordt het voor het kind een vast en vertrouwd moment in zijn/haar week gedurende de periode van behandeling. Tijdens deze periode is er regelmatig overleg met de ouders. Dit vindt elke periode van ± 6 sessies plaats. Dit is het zg oudergesprek. Op deze manier werkt de therapeut samen met de ouders en eventueel arts en school aan een gezond proces.

Wat gaat uw kind doen in de therapie?
Kinderen hebben niet het idee, dat ze ‘in therapie’ zijn. In eerste instantie moet dit uur een veilig, vertrouwd en goed uur zijn, waar ze echt zin in hebben en naar uitkijken. Belangrijk is, dat ze enthousiast worden van wat ze hier doen! Door dit enthousiasme komt het kind in beweging en kunnen drempels worden genomen, die nodig zijn voor een gezonde, nieuwe ontwikkeling.