Beeldende Therapie Wanneer Bij wie
Waar Behandeling Tarieven
Contact
 
 
Wanneer maken ouders zich zorgen?
Ouders zijn de eerste die merken als er iets met hun kind niet lekker zit. Het kind is stil, trekt zich terug, speelt niet meer, heeft nergens zin in. Soms kan een kind ook reageren met opstandig gedrag, het wil dan niet luisteren, is vaak boos en opstandig of plaagt andere kinderen.Vanuit school komen er dan ook vaak signalen, dat het niet goed gaat.
Wat kunnen nog meer tekenen zijn van probleemgedrag?
- Slecht slapen, angst om te gaan slapen, nachtmerries
- Eetproblemen
- Stil, teruggetrokken, somber, passief gedrag
- Faalangstig, onzeker
- Heel druk, concentratieproblemen
- Agressief tegenover andere kinderen en/of volwassenen
- Slecht luisteren, opstandig
- Aandacht trekken, vaak op een negatieve manier
- Leerproblemen
- Negatief zelfbeeld
Door toedoen van welke situatie kan een kind probleemgedrag vertonen?
Belevingen die in een kinderleven diep inwerken en sporen nalaten, zoals: de geboorte van een broertje of zusje, het gaan naar een andere school, echtscheiding van de ouders, gepest worden op school, een verhuizing. Ook andere traumatische ervaringen als bijvoorbeeld: ziekte of sterven van geliefde personen rond het kind, de dood van een geliefd dier, het meemaken van een ongeluk of van geweld. Probleemgedrag is echter niet altijd te verklaren door een duidelijke situatie waarin het kind zich bevindt. Als het kind zich kan uiten via deze therapie, is de positieve werking duidelijk merkbaar, ook in de uiterlijke signalen die er zijn, zoals bedplassen, buikpijn, geen eetlust hebben of hoofdpijn.